Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UTI) este cea mai veche organizație internațională interguvernamentală, fiind practic însuși prototipul acestora. A fost creată la 17 mai 1865 prin semnarea, la Paris, a primei Convenții Internaționale privind Telegrafia.

Obiectivele UTI sunt următoarele:

  • să mențină și să extindă cooperarea internațională între statele membre în vederea ameliorării şi utilizării raționale a telecomunicațiilor;
  • să promoveze și să crească participarea diverselor entități și organizații la activitățile sale, şi să faciliteze cooperarea între acestea și statele membre în vederea atingerii obiectivelor UTI;
  • să promoveze şă să acorde asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicațiilor, și să promoveze mobilizarea resurselor necesare pentru ameliorarea accesului la servicii de telecomunicații în aceste țări;
  • să promoveze extinderea beneficiilor noilor tehnologii de telecomunicații la toată lumea;
  • să armonizeze acțiunile statelor membre și să promoveze cooperarea fructuoasă și constructivă între statele membre și membrii de sector în atingerea acestor scopuri
  • să promoveze la nivel internațional, adoptarea unei abordări globale a chestiunilor legate de telecomunicații în societatea și economia informațională globală.

ITU logo