Unul dintre cele mai dăunătoare reziduuri pentru mediu este uleiul uzat. Acesta, atunci când este aruncat la voia întâmplării, acesta poate contamina solul, apa și aerul, ca în final să aibă un impact negativ asupra sănătății umane și ecosistemelor. Pentru că este o problemă gravă, reciclarea uleiului uzat a devenit un business în plină dezvoltare. 

De ce este importantă reciclarea uleiului uzat? 

De ce este importantă reciclarea uleiului uzat? 

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/black-oil-barrels-with-crude-sign-spill-oil-floor-brick-background_8917305.htm#query=used%20oil&position=14&from_view=search&track=ais 

Reciclarea uleiului uzat este o componentă vitală a eforturilor globale de a proteja și conserva mediul înconjurător. Uleiul uzat, aruncat necorespunzător, are consecințe devastatoare asupra mediului și, implicit, asupra calității vieții noastre. 

Un litru de ulei uzat poate contamina până la un milion de litri de apă dulce. Acest lucru este echivalent cu consumul de apă al unei persoane pe parcursul a 14 ani. Uleiul care ajunge în cursurile de apă poate forma un film la suprafața apei, împiedicând oxigenul să ajungă la organismele acvatice și afectând astfel lanțul trofic.

Uleiul uzat care se scurge în sol poate contamina terenurile, făcându-le nefolositoare pentru agricultură. Iar animalele care intră în contact cu solul contaminat sunt afectate direct sau pot ingera toxinele din sol, având efecte negative asupra sănătății lor.

Prin reciclarea uleiului uzat se produc mai puține emisii poluante, în comparație cu alte procese de producție a uleiului. Totodată, acest lucru contribuie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ce reglementări trebuie să respecte companiile care activează în acest domeniu?

Identificarea și etichetarea corectă a uleiului uzat

Înainte de reciclare, uleiul uzat trebuie identificat și etichetat corect pentru ca reziduurile să fie tratate în mod corespunzător. Reglementările stipulează că recipientele care conțin ulei uzat trebuie să fie etichetate clar și vizibil, indicând faptul că conținutul este ulei uzat și nu este destinat consumului sau utilizării.

Stocarea adecvată

Stocarea este o etapă crucială în gestionarea uleiului uzat. Companiile trebuie să asigure o stocare adecvată pentru a preveni scurgerile și contaminarea mediului. Practic sunt necesare containere impermeabile, plasate în locații protejate de intemperii și de alte potențiale pericole. De asemenea, zonele de stocare trebuie să fie echipate cu sisteme de prevenire și control al scurgerilor.

Transportul uleiului uzat

Transportul uleiului uzat de la locul de colectare la unitatea de reciclare este un alt pas care necesită atenție deosebită. Vehiculele care transportă aceste reziduuri trebuie echipate corespunzător, să aibă etichetarea adecvată și să fie operate de personal instruit. De asemenea, există cerințe specifice legate de documentația care trebuie să însoțească uleiul uzat în timpul transportului.

Procesarea și reciclarea

Odată ajuns la unitatea de reciclare, uleiul uzat este supus unor proceduri specifice pentru extragerea impurităților și transformarea lui în produse reutilizabile. Reglementările stipulează că procesul de reciclare trebuie efectuat într-un mod care minimizează emisiile poluante și riscurile pentru sănătatea umană și mediu.

Formarea angajaților

Personalul care lucrează în domeniul reciclării uleiului uzat trebuie instruit corespunzător, să cunoască reglementările în vigoare, riscurile asociate cu manevrarea uleiului uzat și metodele adecvate de protecție în timpul muncii. 

Raportare și conformitate

Companiile sunt obligate să raporteze periodic autorităților competente despre cantitățile de ulei uzat colectate, procesate și reciclate. Aceste rapoarte sunt necesare pentru monitorizarea fluxurilor de reziduuri și asigurarea conformității cu reglementările.

Companiile care se ocupă de reciclarea uleiului uzat trebuie să dețină certificatul ISO 14001?

ISO 14001 reprezintă o normă internațională pentru sistemele de management de mediu (EMS – Environmental Management System), care furnizează cadrul pe care organizațiile îl pot folosi pentru a îmbunătăți performanța, inclusiv reciclarea și gestionarea deșeurilor, precum uleiul uzat.

În funcție de reglementările locale, companiile care se ocupă de reciclarea uleiului uzat nu sunt întotdeauna obligate să dețină certificarea ISO 14001. Cu toate acestea, sunt câteva motive pentru care multe dintre ele aleg și-l doresc:

  • Credibilitate pe piață: certificarea ISO 14001 îi oferă companiei un avantaj competitiv important, demonstrând angajamentul acesteia față de practicile durabile și responsabile;
  • Conformitatea cu reglementările: deși certificarea în sine nu este obligatorie, cerințele standardului ISO 14001 ajută compania să respecte reglementările și legislația locală în domeniul protecției mediului;
  • Îmbunătățirea eficienței: pentru reducerea costurilor și a consumului ineficient de resurse;
  • Relația cu părțile interesate: angajamentul față de mediul înconjurător poate îmbunătăți relațiile unei companii cu clienții, furnizorii și comunitatea;
  • Reducerea riscurilor: abordarea proactivă a gestionării impactului asupra mediului ajută la identificarea și la tratarea potențialelor probleme înainte ca acestea să devină riscuri majore.