Amenințările ecologice crescânde, schimbările climatice, poluarea și epuizarea resurselor sunt câteva dintre imperativele pentru care managementul eficient al deșeurilor a devenit o necesitate. 

Scopul acest ”lupte” pentru un viitor mai durabil înseamnă că orice companie implicată în procesul de reciclare își va demonstra aportul în ceea ce privește presiunea asupra depozitelor de deșeuri și minimizarea extracției de resurse naturale. 

Doar că, pentru ca aceste companii să opereze într-un mod eficient și sigur, ele trebuie să adere la un cadru riguros de norme și standarde. Acestea nu sunt simple recomandări sau linii directoare, ci obligatorii, instituite de organismele guvernamentale și de entitățile de reglementare pentru ca practicile de reciclare să fie etice. 

Aceste standarde reflectă un consens societal în creștere cu privire la necesitatea unui comportament corporativ responsabil. Pentru companii, respectarea acestora standarde reprezintă o investiție în reputația lor și, în final, în succesul pe termen lung.

Care sunt reglementările pe care o companie care se ocupă cu reciclarea deșeurilor trebuie să le îndeplinească?

Certificarea ISO 14001

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/standard-quality-control-concept-m_36027715.htm#query=ISO%2014001&position=13&from_view=search&track=ais 

În încercarea de a opera durabil și responsabil, multe companii din industria reciclării se îndreaptă către ISO 14001 ca și cadru de referință. Acest standard internațional furnizează un model pentru implementarea și operarea eficientă a unui sistem de management al mediului (SMM). 

Unul dintre principalele avantaje ale ISO 14001 este flexibilitatea sa. În plus, ISO 14001 operează pe principiul îmbunătățirii continue. Acest lucru implică monitorizarea continuă a performanței de mediu, revizuirea obiectivelor și implementarea de noi strategii pentru a atinge aceste obiective. 

Un alt aspect crucial al ISO 14001 este că încurajează identificarea și înțelegerea tuturor legilor și reglementărilor relevante de mediu, asigurând compania că evită amenzi, sancțiuni și alte probleme legale care ar putea apărea în absența unui SMM eficient.

Certificări locale

În timp ce ISO 14001 oferă un cadru de referință global pentru responsabilitatea ecologică, importanța certificărilor locale nu poate fi subestimată. Acestea se adaptează la circumstanțele, reglementările și nevoile unei anumite regiuni sau țări. 

De exemplu, o zonă care se confruntă cu probleme severe de eroziune a solului ar putea avea norme specifice pentru manipularea și depozitarea deșeurilor organice. Respectarea acestor certificări este esențială pentru a aborda problemele de mediu la un nivel local și pentru a răspunde cel mai eficient la nevoile comunității.

Una dintre principalele caracteristici ale certificărilor locale este adaptabilitatea lor. Spre deosebire de standardele internaționale, care pot fi rigide în aplicare, certificările locale pot fi modificate mai ușor pentru a răspunde la schimbările din mediul local. Acesta este un atu major într-o lume în care problemele de mediu sunt în continuă evoluție.

Gestionarea corectă a deșeurilor periculoase

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/ecologist-standing-field-with-garbage-biohazard-sign_27254999.htm#query=toxic%20waste&position=1&from_view=search&track=ais 

Deșeurile periculoase (în special substanțele chimice toxice) trebuie clasificate și etichetate în mod corespunzător înainte de manipulare și transport. În ceea ce privește depozitarea, aceasta trebuie efectuată în condiții de siguranță, care împiedică orice riscuri de contaminare a solului sau a apelor subterane.

Transparența și responsabilitatea corporativă în reciclare

Transparența și responsabilitatea corporativă au devenit elemente esențiale ale unei afaceri de succes, mai ales în domeniul reciclării. Transparența nu se referă doar la a fi deschis în ceea ce privește procesele și practicile de reciclare; ea implică și furnizarea unor informații precise, verificabile și ușor accesibile pentru toate părțile interesate. 

Responsabilitatea corporativă merge mână în mână cu etica și integritatea. Asta înseamnă că, pe lângă a urmări profitul, companiile trebuie să ia în considerare impactul pe care îl au asupra mediului și comunității.

Una dintre componentele cheie ale responsabilității corporative este măsurarea și raportarea impactului de mediu, însumând evidența cantității de deșeuri reciclate, dar și impactul pe termen lung al acestor eforturi.