Vremurile se schimbă, tehnologia evoluează, de ce nu ar face-o și sistemul de sănătate public?! Printre provocările majore cu care se confruntă sistemul sanitar de stat se numără asigurarea accesului universal la îngrijiri de sănătate de calitate și chiar gestionarea eficientă a resurselor și a informațiilor.

Orice spital public pentru care binele pacientului este mai presus de orice consideră că certificarea ISO este o bună modalitate de a menține și îmbunătăți standardele de calitate și eficiență în ceea ce privește actul medical. 

Certificările ISO, recunoscute global, reprezintă un set de standarde și principii care, odată implementate, pot contribui la transformarea profundă a sistemului sanitar. Implementarea acestor standarde contribuie la îndeplinirea cerințelor legale și a reglementărilor din domeniul medical, dar reprezintă și o strategie de a construi un sistem sanitar robust, capabil să facă față provocărilor actuale și viitoare. 

Integrarea lor în practica medicală zilnică are potențialul de a revoluționa modul în care serviciile de sănătate sunt livrate, garantând un standard înalt de îngrijire și eficiență pentru pacienți. 

ISO 9001, managementul calității în sănătate

ISO 9001, managementul calității în sănătate

Sursa foto

ISO 9001 este unul dintre cele mai răspândite standarde ISO și se axează pe implementarea unui sistem eficient de management al calității. Aplicarea acestui standard în sistemul sanitar public contribuie la îmbunătățirea continuă a proceselor, sporind astfel eficiența operațională și calitatea serviciilor medicale. 

Implementarea unei certificări ISO 9001 ajută instituțiile de sănătate să identifice și să-și gestioneze riscurile, să-și optimizeze modul în care sunt folosite resursele și să-și mulțumească pacienții. De asemenea, acest standard favorizează transparența și responsabilitatea, aspecte esențiale în creșterea încrederii publicului în serviciile de sănătate.

ISO 15189, standardul ”de aur” pentru laboratoarele medicale

ISO 15189 este specific pentru laboratoarele medicale și se concentrează pe calitatea și competența în efectuarea testelor medicale. Certificarea ISO 15189 se asigură că laboratoarele medicale funcționează conform celor mai înalte standarde și că le oferă pacienților și medicilor rezultate precise, cruciale în diagnosticarea corectă și rapidă. 

ISO 13485 – Managementul Dispozitivelor Medicale

ISO 13485 - Managementul Dispozitivelor Medicale

Sursa foto

ISO 13485 se adresează producătorilor de dispozitive medicale și stabilește cerințe specifice pentru sistemul de management al calității în acest domeniu. Adoptarea acestui standard înseamnă că dispozitivele medicale folosite de medici sunt sigure și că au un grad ridicat de acuratețe. Standardul impune un control riguros al calității, de la design până la comercializare, asigurând astfel că echipamentele medicale sunt adecvate pentru scopul lor prevăzut și respectă reglementările legale.

ISO 22301 – Managementul continuității afacerii

ISO 22301 se focusează pe capacitatea organizațiilor de a-și continua operațiunile chiar și în timpul dezastrelor naturale sau a crizelor sanitare. Prin implementarea acestui standard, spitalele sunt capabile să ofere un răspuns rapid și eficient în situații de criză, minimizând impactul asupra serviciilor de sănătate. 

ISO 27001, securitatea informațiilor

ISO 27001, securitatea informațiilor

Sursa foto

ISO 27001 este un standard care se ocupă de securitatea informațiilor, esențial în protejarea datelor pacienților. Implementarea ISO 27001 asigură pacienții că instituțiile medicale gestionează în mod adecvat securitatea informațiilor, prevenind scurgerile de date și alte breșe de securitate.